Riêng tư: Blog

GIÁO ÁN NGÀY ĐẨY - PUSH DAY TRONG LỊCH TẬP
PUSH PULL LEG 4-6 NGÀY/ TUẦN

4 SET - 8-12 REP - Nghỉ 2 phút mỗi set

Lịch tập push pull leg 3 ngày 1 tuần

Ngày Đẩy - Push Day: kiến thức cơ bản bạn cần nắm
1. Nhóm cơ chính tham gia vào buổi tập: Ngực - Vai - Tay sau. Các nhóm cơ này cùng được kích hoạt trong động tác đẩy, nên chúng ta có thể kết hợp 3 nhóm cơ vào cùng 1 buổi tập nhé.
2. Cơ ngực bao gồm: Ngực trên (Đẩy ngực chéo lên trên) - Ngực giữa (đẩy ngực ngang) - Ngực dưới (Đẩy hướng xuống dưới)
3. Cơ vai bao gồm: Vai trước (bay vai phía trước) - Vai giữa (đẩy vai qua đầu, bay vai ngang) - Vai sau (bay vai phía sau)
4. Tay sau: Đầu dài (kéo tay sau qua đầu) - Đầu ngắn (kéo tay sau từ trên xuống)
Note:
1. Cơ ngực là 1 thể thống nhất, mình chia ra ngực trên - ngực giữa - ngực dưới để các bạn mới dễ hiểu bản chất nhé.
2. Mỗi bài tập mình đưa ra 2-3 biến thể, các bạn chỉ lựa chọn 1 biến thể phù hợp với trình độ để tập thôi nhé.
3. Nếu tập hết tất cả nhóm cơ kể trên sẽ khá nhiều bài nên chúng ta sẽ chỉ tập 2-3 bài ngực, 2 bài vai, 2 bài tay sau. Nên tập xem kẽ để các nhóm cơ có thời gian nghỉ, Lịch tập dự kiến sẽ như sau:

ÁO TẬP GYMLAB FORM TÔN VAI MẠNH MẼ

Bài 1: NGỰC TRÊN - Biến thể 1 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY TẠ ĐƠN TRÊN GHẾ NGHIÊNG - INCLINE DUMBBELL PRESS

Tác động tốt nhất: Ngực trên
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập đẩy tạ đơn trên ghế nghiêng dumbbell incline press
Mức tạ bài tập Đẩy ngực với tạ đơn trên ghế nghiêng incline dumbbell press

Bài 1: NGỰC TRÊN - Biến thể 2 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY TẠ ĐÒN TRÊN GHẾ NGHIÊNG - INCLINE BENCH PRESS

Tác động tốt nhất: Ngực trên
Trình độ: trung bình

Mức tạ bài tập đẩy ngực trên ghế nghiêng với thanh đòn
Mức tạ bài tập Đẩy ngực trên ghế nghiêng incline bench press

Bài 1: NGỰC TRÊN - Biến thể 3 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY NGỰC TRÊN VỚI MÁY TAY ROBOT - INCLINE CHEST PRESS

Tác động tốt nhất: Ngực trên
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập Đẩy ngực trên với máy tay robot
Mức tạ bài tập Đẩy ngực trên với máy tay robot

Bài 2: ĐẨY VAI GIỮA - Biến thể 1 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY VAI VỚI MÁY - OVERHEAD PRESS MACHINE

Tác động tốt nhất: Vai giữa
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập Đẩy vai với máy
Mức tạ bài tập Đẩy vai với máy

Bài 2: ĐẨY VAI GIỮA - Biến thể 2 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY TẠ ĐƠN QUA ĐẦU - DUMBBELL OVERHEAD PRESS

Tác động tốt nhất: Vai giữa
Trình độ: trung bình

Mức tạ bài tập Đẩy tạ đơn qua đầu
Mức tạ bài tập Đẩy vai với tạ đơn qua đầu

Bài 3: ĐẨY NGỰC GIỮA - Biến thể 1 - Chỉ nên tập 1 biến thể

MÁY ĐẨY NGỰC - CHEST PRESS MACHINE

Tác động tốt nhất: Ngực giữa
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập Máy đẩy ngực
Mức tạ bài tập Máy đẩy ngực chest press machine

Bài 3: ĐẨY NGỰC GIỮA - Biến thể 2 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY TẠ ĐƠN TRÊN GHẾ NGANG - DUMBBELL BENCH PRESS

Tác động tốt nhất: Ngực giữa
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập đẩy ngực trên ghế ngang với tạ đơn, dumbbell press
Mức tạ bài tập đẩy ngực với tạ đơn trên ghế ngang dumbbell bench press

ÁO TANK XẺ NÁCH TÔN LƯNG RỘNG CỰC CHÁY CỦA GYMLAB

Bài 3: ĐẨY NGỰC GIỮA - Biến thể 3 - Chỉ nên tập 1 biến thể

ĐẨY TẠ ĐÒN TRÊN GHẾ NGANG - BENCH PRESS

Tác động tốt nhất: Ngực giữa
Trình độ: trung bình

Mức tạ bài tập Đẩy ngực ngang với thanh đòn Bench press
Mức tạ bài tập đẩy ngực với thanh đòn trên ghế ngang bench press

Bài 4: BAY VAI GIỮA - Biến thể 1 - Chỉ nên tập 1 biến thể

BAY VAI VỚI TẠ ĐƠN - DUMBBELL LATERAL RAISE

Tác động tốt nhất: Vai giữa
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập Bay vai với tạ đơn
Mức tạ bài tập Bay vai sau với tạ đơn

Bài 4: BAY VAI GIỮA - Biến thể 2 - Chỉ nên tập 1 biến thể

BAY VAI VỚI DÂY CÁP - CABLE LATERAL RAISE

Tác động tốt nhất: Vai giữa
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập Bay vai với dây cáp
Mức tạ bài tập Bay vai với dây cáp

Bài 5: ÉP NGỰC - Biến thể 1 - Chỉ nên tập 1 biến thể

MÁY ÉP NGỰC - CHEST FLY MACHINE

Tác động ép ngực
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài tập Máy ép ngực
Mức tạ bài tập ép ngực với máy ép ngực

Bài 5: ÉP NGỰC - Biến thể 2 - Chỉ nên tập 1 biến thể

BAY NGỰC VỚI DÂY CÁP TỪ TRÊN XUỐNG - HIGH TO LOW CABLE CHEST FLY

Tác động tốt nhất: Ngực dưới
Trình độ: trung bình

Mức tạ bài tập Bay ngực với dây cáp từ trên xuống
Mức tạ bài tập Bay ngực với dây cáp từ trên xuống

Bài 5: ÉP NGỰC - Biến thể 2 - Chỉ nên tập 1 biến thể

BAY NGỰC VỚI TẠ ĐƠN TRÊN GHẾ NGHIÊNG - INCLINE DUBBELL FLY

Tác động ép ngực
Trình độ: trung bình

Mức tạ bài tập Ép ngực với tạ đơn trên ghế nghiêng
Mức tạ bài tập Ép ngực với tạ đơn trên ghế nghiêng

Bài 6: TAY SAU - Tập cả 2 bài

KÉO DÂY THỪNG QUA ĐẦU - TRICEP OVERHEAD EXTENSION

Tác động tốt nhất: Tay sau-đầu dài
Trình độ: Trung bình

Mức tạ bài tập Kéo dây thừng qua đầu - Tricep Overhead Extension
Mức tạ bài tập Kéo dây thừng qua đầu - Tricep Overhead Extension

Bài 7: TAY SAU - Tập cả 2 bài

TẬP TAY SAU VỚI DÂY THỪNG TỪ TRÊN XUỐNG - TRICEP ROPE PUSHDOWN

Tác động tốt nhất: Tay sau-đầu ngắn
Trình độ: mới bắt đầu

Mức tạ bài Tập tay sau với dây thừng từ trên xuống - Tricep Rope Pushdown
Mức tạ bài tập Tập tay sau với dây thừng từ trên xuống - Tricep Rope Pushdown

QUẦN TẬP GYMLAB THOẢI MÁI CỰC NHẸ CHỈ 120g

Shopping cart

FREESHIP CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K__________NHẮN TIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHANH NHẤT__________30 NGÀY ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM__________FREESHIP CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K__________NHẮN TIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHANH NHẤT__________30 NGÀY ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
0 items Cart
My account